ترازوی بارکد پرینتر پند مدل PX 6500

  •  توانایی اتصال به بارکد خوان
  •  توانایی اتصال به دستگاه کارت خوان (پُز بانکی)
  •  توانایی اتصال به USB و کشوی پول