نمایشگر تمام استیل LCD دوطرفه مدل TCS

  • نمایشگرLEDچراغ دار
  • برق وباتری
  • باتری اتمی بانگهداری شارژبالا
  • پایه های پیچی قابل تنظیم
  • صحفه کلیدوکیوم
  • طلق محافظ ضدآب نمایشگر
  • باتری410g