نمایشگر استیل با کیبورد معمولی مدل TCS

  • دردونوع LED / LCD
  • یک طرفه و دوطرفه
  • باطری410g
  • 03/2019و04/2019
  • برق وباتری
  • باتری اتمی بانگهداری شارژبالا
  • پایه های پیچی قابل تنظیم
  • طلق محافظ ضدآب نمایشگر