ترازوی صدر مدل TSG

  • دارای پارسنگ تا 4 رقم
  •  امکان اتصال به بارکد خوان USB
  •  ارائه خدمات به صورت همزمان به 4 مشتری
  •  امکان چاپ بارکد تجمیعی و خطی
  •  امکان چاپ برچسب (لیبل)
  •  مجهز به رابط های کاربری سریال و شبکه و کشوی پول و USB