باسکول غلطکی

باسکول غلطکی

معرفی باسکول غلطکی

باسکول غلطکی در واقع دارای لودسل مرکزی می باشد که غلطک ها با استاندارد بر روی لودسل سوار شده اند و باسکول بیشتر مصرف صنعتی داشته و در کارخانه های صنعتی که بیشتر با طاقه های سنگین پارچه یا بشکه فلزی سنگین سر و کار دارند مورد استفاده قرار می گیرد و گاهی نیز با قرار دادن بشکه بر روی کفه باسکول از قسمت بالا دریچه ی ورودی مواد قرار می گیرد که با ریخته شده مواد داخل بشکه باسکول غلطکی شروع به توزین می نماید و در صورت داشتن رله ی قطع کن پس از پر شدن مقدار مواد تعیین شده فرمان قطع ورود مواد صادر شده و باسکول صنعتی توزین را به پایان می رساند .


باسکول غلطکی دارای لودسل مرکزی میباشد و غلطک ها بر روی آن سوار میشوند و بیشتر درکارخانه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد .