معرفی باسکول

باسکول چیست؟ باسکول در حقیقت یک ترازوی دیجیتال با ابعاد بزرگ است و جهت توزین مواد سنگین و حجیم مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه از باسکول دیجیتالی جهت توزین استفاده می گردد. باسکول ها به دلیل توزین مواد حجیم و سنگین بایستی بدنه مقاوم داشته و پایه های توزین و کفه نیز از مقاومت خوبی برخوردار باشند تا بتوانند علاوه بر وزن مشخص شده مقداری بیشتر از حد مجاز برای تحمل بار اضافی را داشته باشند. باسکول سیستمی الکترونیکی است که از نمایشگر و بدنه و نیز لودسل طراحی گردیده است و اطلاعات توزین پس از قرار گرفتن کالا بر روی کفه به نمایشگر انتقال می یابد، باسکول بهترین روش توزین برای مواد حجیم و بزرگ است.

اجزای اصلی باسکول

  • سازه یا ساختار مکانیکی باسکول و یا همان پل وسیله روی آن قرار می گیرد.
  • ابزاری که با کمک آن وزن وسیله نقلیه اندازه گیری می شود.
  • نمایش وزن اندازه گیری شده.