نمایشگرفراسو توزین دیجیتال GAMMA-07

  • 16000 توزین پر و خالی
  • 255 عدد کد کالا (قابل تعریف) بهمراه قیمت واحد برای هر کالا
  •  255 عدد کد مشتری (قابل تعریف)
  •  300عدد، وزن خالی کامیونهای ثابت
  •  امکان وارد نمودن حروف فارسی در شماره پلاک کامیون
  •  امکان تعریف نوع کالا (15 حرف فارسی) توسط اپراتور
  •  امکان تعیین فرمت چاپ قبض باسکول