ترازو پندpx6500lp lpw

 • دارای ۸۴حافظه مستقیم و۹۹۹حافظه غیرمستقیم
 • مجهزبه چاپگر کاملا فارسی
 • اتصال به پوزبانکی ،بارکداسکنرسریال،usb deviceوصندوق پول
 • امکان چاپ بارکد در رسید مشتری و ویرایش نوع بارکد
 • امکان ثبت وچاپ انواع گزارشات ریز ومجموع فروش
 • نمایشگر led شامل ۶رقم وزن کالا و۷ رقم قیمت کالا ۸ رقم قیمت مجموع فروش
 • قابلیت صدور فاکتور فروش_مرجوعی و محاسبه ارزش افزوده
 • قابلیت تعریف مدیر کاربر سیستم
 • قابلیت اتصال به کامپیوتر و لیبل پرینتر و پرینترجانبی
 • بارکد اسکنرسریال و usb
 • اتصال ازطریق usb