ترازو لیبل زن توزین صدر مدل LS6

  • توزین دقیق و سرعت بالا در پایدار شدن وزن
  •  تولید بارکد واقعی توسط ترازو بر روی لیبل و فاکتور
  •  توزین پی در پی بدون برداشتن کالای قبلی
  •  ترازو دیجیتال با محاسبه دقیق کالا و محاسبه مجموع قیمت کالا های وزن شده
  •  صفر کننده ی اتوماتیک
  •  پارسنگ الکترونیکی بر روی کیبرد در قسمت پایین ترازو توزین صدر