ترازوی صدر مدل Sadra Plus

  • باتری قابل شارژ
  • اتصال به بارکد خوان
  • چاپ بارکد سطر بر روی رسید
  • امکان تغییر فیلد های حافظه
  • دارای قابلیت شبکه کردن ترازو
  • چاپ بارکد تجمیع بر روی رسید