باسکول صنعتی متحرک محک 1 تن

  • هشدار دهنده ی اتوماتیک جهت وزنی بالا تر از ظرفیت باسکول دیجیتال
  • اتصال به کامپیوتر از طریق کابل و نرم افزار باسکول
  • هماهنگ شدن باسکول صنعتی با سیستم های فروشگاهی
  • پارسنگ دستی و اتوماتیک
  • کفه ی فلزی باسکول مقاوم با بدنه ی محکم