تجهیزات جانبی ترازو و باسکول

نمایشگر تایوانی مدل sb12