ترازو پرینتردار

ترازو پرینتردار

معرفی ترازو پرینتردار

توضیح ترازوی پرینتردار در خود عبارت آمده است. یعنی ترازویی که مجهز به چاپگر یا پرینتر است. این دسته از ترازوی فروشگاهی به دلیل فراهم کردن چاپ رسید یا فاکتور برای خریدار محبوبیت روزافزونی در میان متقاضیان دارد. باید متوجه تفاوت‌های میان ترازوی پرینتردار با ترازوی لیبل پرینتر بود. ترازوی آزمایشگاهی پرینتر دار تنها قادر به چاپ رسید است ،ترازوی فروشگاهی لیبل پرینتر علاوه بر چاپ فاکتور می‌تواند برچسب یا لیبل، و حتی در برخی مدل‌ها بارکد نیز چاپ کند. در میان دسته ترازوی پرینتر دار می‌توان نمونه‌هایی را یافت که به کامپیوتر متصل شوند.ترازوی پرینتردار بهترین انتخاب در مصارف فروشگاهی می باشد ، این ترازو با امکان چاپ فاکتور فروش جهت مشتری و حفظ گزارش در حافظه ی دستگاه ، عملیات فروش را تکمیل می نماید .امروزه با پیشرفت سرویس دهی و در ارجعیت قرار گرفتن رضایت مشتریان فروشگاه ها به استفاده از ترازوی پرینتر دار رو آورده و با تولید فاکتور فروش توسط ترازو گزارش خرید مشتری به صورت مکتوب تحویل می گردد .


ترازو پرینتردار با امکان چاپ فاکتور فروش جهت مشتری و حفظ گزارش در حافظه ی دستگاه ، عملیات فروش را تکمیل می نماید.این ترازو بهترین انتخاب در مصارف فروشگاهی میباشد .