باسکول 3 تنی

باسکول 3 تنی

معرفی باسکول 3 تنی

تنوع در باسکول 3 تنی مناسب است و پراکندگی مطلوبی از تمامی انواع باسکول ها را در خود دارد. از انواع باسکول دامکش گرفته تا باسکول مکانیکی و آویز و فروشگاهی، باسکول های 3 تنی کارآمدی هستند که می توان در مشاغل مربوط بهترین استفاده را از آن ها کرد. باسکول 3 تن قادر است تا اندازه 3000 کیلوگرم را بسنجد. این مقدار می تواند وزن چارپا، باری در گمرک یا وزن تیرآهنی در آهن فروشی را اندازه گیری کند. باسکول 3 تنی را به دلیل داشتن تنوع بسیار و ساختارهای متفاوتی که برای زمینه های کاری مختلف طراحی شده اند، می توان در هر شغل و کسبی به کار گرفت.


باسکول 3 تنی برای توزین اجسام تا محدوده 3000 کیلوگرم میباشد و در بسیاری از اصناف کاربرد دارد.