انواع باسکول شامل باسکول آویز،باسکول صنعتی،باسکول فروشگاهی،باسکول جاده ای،باسکولت و... میباشد که برای توزین اجسام مورد استفاده قرار میگیرد .