چاپ پیام ابتدا و انتهای فاکتور در ترازو پلاس محک

آموزش ذخیره نام کالا در حافظه‌های ترازو پلاس محک

آموزش ذخیره نام کالا در حافظه های ترازوهای محک

آموزش ذخیره کردن کالا در حافظه ترازوهای معمولی

آموزش تعیین نام فروشگاه در ترازوهای پلاس محک

آموزش حذف کالا ها و فاکتور ها در ترازو پلاس محک

محاسبه چند کالا برای یک مشتری در ترازو پلاس محک

آموزش پارسنگ در ترازوهای پلاس محک

درج و نمایش مبلغ بالای 1000000 تومان

آموزش تغییر قیمت در ترازوهای پلاس محک

محاسبه چند کالا برای یک مشتری در ترازو پلاس محک

محاسبه چند کالا برای یک مشتری در ترازو پلاس محک